200. výročie narodenia Františka Tagániho – spomienkové podujatie

seminar_02Vo štvrtok 10. novembra vyvrcholili v Turzovke akcie organizované pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského kňaza, národovca a mecéna Františka Tagániho spomienkovým podujatím. To začalo sv. omšou o 8.00 a pokračovalo pietnym aktom – položením vencov k pamätnej tabuli na farskej budove. Následne sa účastníci presunuli do zasadacej miestnosti Mestského úradu, kde sa konal historický seminár. Tu účastníkov privítala zástupkyňa primátora mesta V. Belková a prihovoril sa im poslanec Európskeho parlamentu B. Škripek. V programe odznelo sedem príspevkov o živote F. Tagániho a dobe, v ktorej žil. Potešiteľná bola i účasť mladých študentov z miestneho gymnázia.

Zo seminára bol vydaný zborník prednášok, ktorý je možné dostať v Mestskom múzeu v Turzovke a v Archíve v Čadci.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=322
Twitter

200. výročie narodenia Františka Tagániho – vydarený zájazd

img_4653František Tagáni (31. 10. 1816, Oslany – 1. 2. 1894, Nitra) bol významný slovenský kňaz, cirkevný hodnostár, národný dejateľ a štedrý mecén slovenských národných snáh. Vzhľadom k tomu, že na neho slovenská verejnosť, ale do značnej miery aj historiografia akosi pozabudla, v tomto jubilejnom roku pripravujú o.z. Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis v spolupráci s mestom, farnosťou Turzovka a ďalšími spoluorganizátormi dve podujatia, ktoré by mali túto opomenutú osobnosť slovenských dejín pripomenúť širokej laickej i odbornej verejnosti. V sobotu 15. októbra sa uskutočnil zájazd Po stopách Františka Tagániho, prostredníctvom ktorého mali jeho účastníci možnosť navštíviť miesta, kde sa tento výnimočný kňaz narodil, kde pôsobil a napokon kde zomrel. Trasa zájazdu viedla z Turzovky do Nitry a odtiaľ do Oslian. V Nitre bol k Tagániho hrobu položený veniec a zapálené sviece. Z cintorína sa účastníci presunuli do hradného areálu, kde navštívili katedrálu a Diecézne múzeum. Z Nitry nasledoval presun do Tagániho rodiska, do Oslian. Po spoločnom obede sa konala zádušná sv. omša vo farskom kostole sv. Štefana-kráľa. Vydarené podujatie bolo ukončené na spiatočnej ceste kvízom, v ktorom si prítomní otestovali svoje vedomosti o F. Tagánim.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=314
Twitter

Nové múzeum otvorené

otvoreniemuzea12Po niekoľkých rokoch snaženia sa dočkali nielen iniciátori založenia mestského múzea v Turzovke, o.z. Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis, ale najmä občania mesta. V piatok 12. augusta 2016 o 16.00 hod. bolo v Turzovke slávnostne otvorené Mestské múzeum Karola Točíka a zároveň sprístupnená prvá výstava pod názvom Dedičstvo otcov. Potešiteľné je, že do polovice septembra 2016 si do múzea našlo cestu približne 500 návštevníkov. Ostáva veriť, že sľubný začiatok múzejnej činnosti bude v Turzovke pokračovať i naďalej a bude obohatením nielen pre samotné mesto, ale aj blízke okolie.

Zárukou by mala byť novokonštituovaná vedecká rada, ktorej prvé zasadnutie sa konalo v rovnaký deň dopoludnia. Členmi rady sa stali PhDr. P. Maráky, PhDr. A. Kiripolská, Mgr. I. Jurčíková, Mgr. M. Bernátová, Mgr. T. Kopták, PhD., PhDr. D. Pindur, PhD. a Mgr. D. Velička, PhD.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=311
Twitter

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo otcov“

Mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke, Občianske združenia Terra Kisucensis a Spolok priateľov Turzovky pozývajú všetkých záujemcov na otvorenie mestského múzea a vernisáž prvej výstavy „Dedičstvo otcov“. Výstava bude otvorená v piatok 12.8.2016 o 16.00 hod. v budove mestského múzea v Turzovke a bude prístupná do 22. 12. 2016. Na vernisáž  bude pripravený sprievodný program i jedno malé prekvapenie.

Mestské múzeum Karola Točíka.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=305
Twitter

Projekt Dedičstvo otcov (z turzovských truhlíc a zákutí…)

Občianske združenie Terra Kisucensis v snahe napomôcť v začiatkoch Mestskému múzeu K. Točíka v Turzovke podalo žiadosť o finančnú podporu z Nadácie Kia2D horizontal-RGB Motors Slovakia na základné zariadenie výstavnej miestnosti múzea. Podaný projekt bol podporený sumou 2700 €, z ktorej je financované zakúpenie a montáž závesného galerijného systému, nákup 7 ks presklených výstavných vitrín a 3 ks výstavných figurín. Všetky tieto výstavné prvky budú využité pri historicky prvej výstave mestského múzea pod názvom Dedičstvo otcov, ktorej vernisáž sa bude
konať 12. augusta 2016. Po podaní záverečnej správy projektu združenie Terra Kisucensis prevedie bezodplatne formou darovacej zmluvy tento majetok do vlastníctva Mestského múzea K. Točíka, aby tak naďalej mohol slúžiť svojmu účelu.
Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=302
Twitter

Mestské múzeum K. Točíka v Turzovke v prevádzke

Mestské múzeum Karola TočíkaPo 6 rokoch snáh sa napokon predsa len podaril zámer prevádzky mestského múzea v Turzovke. Hoci štatút bol mestských zastupiteľstvom schválený ešte v lete 2015 s účinnosťou od 1.10.2015, fungovanie múzea sa podarilo naplniť až od 2.5.2016. Múzeum bude pre verejnosť otvorené počas turzovských hodov, kedy bude sprístupnená prvá výstava prezentujúca to, čo sa dovtedy podarí od občanov a inštitúcii nazbierať. Aby bola výstava čo najhodnotnejšia a múzeum mohlo hrdo reprezentovať nielen mesto, ale aj svoje okolie, prosíme a vyzývame občanov, aby pomohli vybudovať túto inštitúciu a v prípade, že vlastnia nejaký predmet kultúrnej hodnoty, aby ho darovali múzeu. Každého darcu bude múzeum evidovať a jeho meno bude s poďakovaním zverejnené. Výzvu na zber predmetov uvádzame v prílohe.

VÝZVA

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=297
Twitter

Pozvánka na výstavu

Hodegus

V sobášnom paláci v Bytči je od stredy 9. decembra 2015 sprístupnená výstava Knihy, ľudia, osudyfarské knižnice ako ohniská vzdelanosti, kultúry a osvety v minulosti. Výstava je spoločnou iniciatívou Žilinskej diecézy, Slovenskej národnej knižnice, Inštitútu Communio a Považského múzea. Ide o prezentáciu historických tlačí z historického fondu Žilinskej diecézy. Pre návštevníkov sú sprístupnené tlače z obdobia 16.-19. storočia, ktoré boli pôvodne obsahom historických farských knižníc. Výstava potrvá do konca januára 2016.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=288
Twitter

Vyšla unikátna kniha o barokovej Cirkvi v Sliezsku

Obálka SaSS potešením dávame na známosť, že práve v týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová, unikátna publikácia nášho člena PhDr. Davida Pindura, PhD. pracovníka Múzea Těšínska pod názvom Světla a stíni barokní Církve ve Slezsku s podtitulom Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770, struktury, procesy, lidé. Na 408 stranách autor objasňuje zložitú problematiku cirkevnej správy v niekdajšej vratislavskej arcidiecéze, ale na pozadí komplikovanej rekatolizácie susedného Tešínska sa tu pertraktujú aj otázky práv, povinností či  hmotného zabezpečenia kňazov vo vzťahu k držiteľom patronátu. Súčasťou publikácie je bohatý obrazový materiál, mapy, tabuľky i registre. Publikácia bude verejnosti predstavená na  prezentácii 15. decembra 2015 v zasadacej miestnosti Múzea Těšínska, Masarykovy sady 103/19 v Českom Těšíne o 16.30. Nová kniha sa bude dať objednať na Michaela.Piechova@muzeumct.cz, alebo zakúpiť priamo v Múzeu Těšínska. Autorovi blahoželáme a  všetkých záujemcov pozývame na slávnostnú prezentáciu.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=282
Twitter

Vyšiel nový zborník

V týchto dňoch vyšiel už VI. ročník zborníka venovaného dejinám Kysúc – Terra Kisucensis VI./2015. Jeho obsah tvorí 8 štúdií, jeden príspevok v rubrike Pramene, 4 recenzie a anotácie a 3 články v rubrike Kronika. Zo štúdií môžno spomenúť: Kysuce od praveku k vrcholnému stredoveku od Tomáša Koptáka, Formovanie židovskej komunity na Kysuciach do konca 18. storočia od Antónie Hudecovej či zhodnotenie neznámeho rukopisu Jána Palárika od Jany Kurucárovej. Rubriku pramene tvoria preklady stredovekých listín so vzťahom k územiu Kysúc z obdobia rokov 1244 – 1399 od prekladateľsko-editorskej dvojice Erika Kučáková – Drahomír Velička. Kronika obsahuje napr. životopisné medailóny kňaza, amatérskeho historika Alberta Masára a rovnako kňaza, publicistu, básnika a redaktora Martina Medňanského. V prípade záujmu je možné zborník dostať prostredníctvom kontaktov na vydavateľa (O.z. Terra Kisucensis), alebo osobne v čadčianskom archíve na Ul. 17. novembra 2022, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30.  Zborník vyšiel vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA motors Slovakia v Nadácii Pontis a tiež vďaka podpore Kysuckej kultúrnej nadácie.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=273
Twitter

Výstava Od sv. Alžbety k Nanebovzatej

V piatok 20. novembra 2015 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch KD Rudolfa Jašíka v Turzovke sa uskutoční vernisáž výstavy Od sv. Alžbety k Nanebovzatej venovanej 400. výročiu založenia farnosti v Turzovke. Výstava je súčasťou programu obnoveného turzovského kermašu a potrvá do konca roka 2015. V mene organizátorov všetkých záujemcov o regionálne dejiny srdečne pozývame.

pozvanka Od sv. Alžbety k Nanebovzatej

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.terrak.sk/?p=269
Twitter