Vyšla nová monografia o Kysuciach

V utorok 17. októbra 2017 vyšla monografia Dejiny osídlenia Kysúc, ktorej vydavateľom je naše združenie. Autor Drahomír Velička v nej mapuje vývoj osídlenia od najstarších čias do konca 17. storočia. Publikácia má 5 kapitol, rozsah 340 strán, tvrdú väzbu, jej súčasťou sú zoznamy použitých prameňov a literatúry, resumé v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku, výberový menný a miestny register. Obsahuje aj 16-stranovú farebnú prílohu. Publikácia bude k dostaniu pre všetkých záujemcov od piatka 20. októbra v Mestskom múzeu K. Točíka v Turzovke a v archíve v Čadci (ul. 17. novembra  2022).

Prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra o 14.00 v Kultúrnom dome R. Jašíka v Turzovke.

Zmeny v združení

Ostatná výročná členská schôdza, ktorá sa konala na konci februára tohto roka schválila niekoľko väčších i menších zmien. Tie by mali prispieť k zlepšeniu chodu združenia, ale aj k efektívnejšiemu využívaniu skromných finančných prostriedkov. Najväčšou zmenou bolo schválenie nových stanov, keďže niektoré ustanovenia si po 10-ročnej existencii vyžiadali úpravy. Zmenené stanovy zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR dňa 6.4. 2017 pod číslom VVS/1-900/90-30886-1. Aktualizovaný názov bude aj oficiálne po prijatí tejto zmeny Združenie Terra Kisucensis.

Ďalšou zmenou je zmena bankového účtu. Členská schôdza poverila predsedu v termíne do 30. 6. 2017 zrušiť starý bankový účet vedený v Primabanka Slovensko, a.s. a zriadiť nový účet vo Fio banka, a.s. Nový účet bol zriadený dňa 9.6.2017 (jeho číslo je uvedené v sekcii Kontakty), starý bankový účet bude zrušený v uvedenom termíne.

Zomrela Mgr. Mária Húšťavová (1947 – 2017)

2017-01-27So smútkom sme dnes prijali nečakanú správu o úmrtí poprednej kysuckej etnografky Mgr. Márie Húšťavovej. Na večnosť sa odobrala po dlhšie trvajúcej chorobe presne v deň svojej 70-tky. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Kysuckého múzea, vo svojej odbornej činnosti sa zameriavala najmä na štúdium ľudových zvykov a ľudového odevu na Kysuciach. V roku 2012 bola jej publikácia Ľudový odev na Kysuciach ocenená ako Kniha Kysúc v kategórii náučná literatúra. Okrem toho bola autorkou mnohých odborných i popularizačných článkov, kapitol v regionálnych monografiách či regionálnych zborníkoch. Kysuce jej odchodom stratili zanieteného človeka, ktorý po sebe zanechal hlbokú stopu. Česť jej pamiatke!

Beseda o Jurajovi Turzovi pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia

ppeciatka-turzovZdruženie Terra Kisucensis je jedným zo spoluorganizátorov besedy o živote významnej osobnosti uhorských a slovenských dejín, palatínovi Jurajovi Turzovi. Program sa začne vo štvrtok 15. decembra o 10.00 v zasadacej miestnosti mestského úradu v Turzovke úvodnými krátkymi príspevkami v nasledujúcom poradí: 1. Rodinné vzťahy Juraja Turza (PhDr. J. Kurucárová, Štátny archív v Žiline), 2. Turzovci a vzdelanosť (PhDr. H. Saktorová, PhD., Slovenská národná knižnica v Martine), 3. J. Turzo a Turzovka (Mgr. Drahomír Velička, PhD., Štátny archív v Žiline, pracovisko archív Čadca).  Pokračovať bude moderovanou besedou a na záver si účastníci budú môcť v KD R. Jašíka pozrieť film historika P. Dvořáka Život a smrť palatína. Počas podujatia budú vystavené originálne archívne dokumenty vzťahujúce sa k rodu Turzovcov. Všetkým záujemcov srdečne pozývame.

V tento deň bude vydaná aj príležitostná poštová pečiatka s motívom prstennej pečate J. Turza, ktorou bude Slovenská pošta, pobočka Turzovka označovať všetky zásielky odchádzajúce v tento deň z Turzovky.

200. výročie narodenia Františka Tagániho – spomienkové podujatie

seminar_02Vo štvrtok 10. novembra vyvrcholili v Turzovke akcie organizované pri príležitosti 200. výročia narodenia významného slovenského kňaza, národovca a mecéna Františka Tagániho spomienkovým podujatím. To začalo sv. omšou o 8.00 a pokračovalo pietnym aktom – položením vencov k pamätnej tabuli na farskej budove. Následne sa účastníci presunuli do zasadacej miestnosti Mestského úradu, kde sa konal historický seminár. Tu účastníkov privítala zástupkyňa primátora mesta V. Belková a prihovoril sa im poslanec Európskeho parlamentu B. Škripek. V programe odznelo sedem príspevkov o živote F. Tagániho a dobe, v ktorej žil. Potešiteľná bola i účasť mladých študentov z miestneho gymnázia.

Zo seminára bol vydaný zborník prednášok, ktorý je možné dostať v Mestskom múzeu v Turzovke a v Archíve v Čadci.

200. výročie narodenia Františka Tagániho – vydarený zájazd

img_4653František Tagáni (31. 10. 1816, Oslany – 1. 2. 1894, Nitra) bol významný slovenský kňaz, cirkevný hodnostár, národný dejateľ a štedrý mecén slovenských národných snáh. Vzhľadom k tomu, že na neho slovenská verejnosť, ale do značnej miery aj historiografia akosi pozabudla, v tomto jubilejnom roku pripravujú o.z. Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis v spolupráci s mestom, farnosťou Turzovka a ďalšími spoluorganizátormi dve podujatia, ktoré by mali túto opomenutú osobnosť slovenských dejín pripomenúť širokej laickej i odbornej verejnosti. V sobotu 15. októbra sa uskutočnil zájazd Po stopách Františka Tagániho, prostredníctvom ktorého mali jeho účastníci možnosť navštíviť miesta, kde sa tento výnimočný kňaz narodil, kde pôsobil a napokon kde zomrel. Trasa zájazdu viedla z Turzovky do Nitry a odtiaľ do Oslian. V Nitre bol k Tagániho hrobu položený veniec a zapálené sviece. Z cintorína sa účastníci presunuli do hradného areálu, kde navštívili katedrálu a Diecézne múzeum. Z Nitry nasledoval presun do Tagániho rodiska, do Oslian. Po spoločnom obede sa konala zádušná sv. omša vo farskom kostole sv. Štefana-kráľa. Vydarené podujatie bolo ukončené na spiatočnej ceste kvízom, v ktorom si prítomní otestovali svoje vedomosti o F. Tagánim.

Nové múzeum otvorené

otvoreniemuzea12Po niekoľkých rokoch snaženia sa dočkali nielen iniciátori založenia mestského múzea v Turzovke, o.z. Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis, ale najmä občania mesta. V piatok 12. augusta 2016 o 16.00 hod. bolo v Turzovke slávnostne otvorené Mestské múzeum Karola Točíka a zároveň sprístupnená prvá výstava pod názvom Dedičstvo otcov. Potešiteľné je, že do polovice septembra 2016 si do múzea našlo cestu približne 500 návštevníkov. Ostáva veriť, že sľubný začiatok múzejnej činnosti bude v Turzovke pokračovať i naďalej a bude obohatením nielen pre samotné mesto, ale aj blízke okolie.

Zárukou by mala byť novokonštituovaná vedecká rada, ktorej prvé zasadnutie sa konalo v rovnaký deň dopoludnia. Členmi rady sa stali PhDr. P. Maráky, PhDr. A. Kiripolská, Mgr. I. Jurčíková, Mgr. M. Bernátová, Mgr. T. Kopták, PhD., PhDr. D. Pindur, PhD. a Mgr. D. Velička, PhD.

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo otcov“

Mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke, Občianske združenia Terra Kisucensis a Spolok priateľov Turzovky pozývajú všetkých záujemcov na otvorenie mestského múzea a vernisáž prvej výstavy „Dedičstvo otcov“. Výstava bude otvorená v piatok 12.8.2016 o 16.00 hod. v budove mestského múzea v Turzovke a bude prístupná do 22. 12. 2016. Na vernisáž  bude pripravený sprievodný program i jedno malé prekvapenie.

Mestské múzeum Karola Točíka.

Projekt Dedičstvo otcov (z turzovských truhlíc a zákutí…)

Občianske združenie Terra Kisucensis v snahe napomôcť v začiatkoch Mestskému múzeu K. Točíka v Turzovke podalo žiadosť o finančnú podporu z Nadácie Kia2D horizontal-RGB Motors Slovakia na základné zariadenie výstavnej miestnosti múzea. Podaný projekt bol podporený sumou 2700 €, z ktorej je financované zakúpenie a montáž závesného galerijného systému, nákup 7 ks presklených výstavných vitrín a 3 ks výstavných figurín. Všetky tieto výstavné prvky budú využité pri historicky prvej výstave mestského múzea pod názvom Dedičstvo otcov, ktorej vernisáž sa bude
konať 12. augusta 2016. Po podaní záverečnej správy projektu združenie Terra Kisucensis prevedie bezodplatne formou darovacej zmluvy tento majetok do vlastníctva Mestského múzea K. Točíka, aby tak naďalej mohol slúžiť svojmu účelu.

Mestské múzeum K. Točíka v Turzovke v prevádzke

Mestské múzeum Karola TočíkaPo 6 rokoch snáh sa napokon predsa len podaril zámer prevádzky mestského múzea v Turzovke. Hoci štatút bol mestských zastupiteľstvom schválený ešte v lete 2015 s účinnosťou od 1.10.2015, fungovanie múzea sa podarilo naplniť až od 2.5.2016. Múzeum bude pre verejnosť otvorené počas turzovských hodov, kedy bude sprístupnená prvá výstava prezentujúca to, čo sa dovtedy podarí od občanov a inštitúcii nazbierať. Aby bola výstava čo najhodnotnejšia a múzeum mohlo hrdo reprezentovať nielen mesto, ale aj svoje okolie, prosíme a vyzývame občanov, aby pomohli vybudovať túto inštitúciu a v prípade, že vlastnia nejaký predmet kultúrnej hodnoty, aby ho darovali múzeu. Každého darcu bude múzeum evidovať a jeho meno bude s poďakovaním zverejnené. Výzvu na zber predmetov uvádzame v prílohe.

VÝZVA